fbpx

Kim jest dla Ciebie Jezus? – słowniczek – Unia hipostatyczna

Przedstawiamy wam cykl tekstów pt. „Słowniczek teologiczny”. Dzisiaj hasło #1 – unia hipostatyczna.

1. Co to znaczy?

Unia hipostatyczna (inaczej – unia osobowa) oznacza jedność bóstwa (boskiej natury) i człowieczeństwa (ludzkiej natury) w osobie Jezusa Chrystusa (Boga-człowieka). Zjednoczenie osobowe dokonało się z chwilą wcielenia Jezusa w łonie Maryi.

Dogmat dotyczący unii osobowej został sformułowany na Soborze chalcedońskim (451 r.). Stwierdzono wtedy, że Jezus Chrystus to jedna osoba, posiadająca dwie natury; bez zmieszania, bez zmiany, bez podzielenia i bez rozłączenia.

2. Co mówi nam Pismo Święte?

Jezus od zawsze był Bogiem (J 8,58; 10,30), ale podczas wcielenia stał się człowiekiem (J 1.14). Co więcej, czasem postępował, mając ludzkie ograniczenia (J 4,6; 19,28), a innym razem w mocy Jego boskości (J 11,43; Mt 14,18-21). W obydwu przypadkach działanie Jezusa wypływało z Jego jednej Osoby.

3. Ciekawostki:

– w mentalności chrześcijan z V wieku, cała treść wiary zależała od odpowiedzi na pytanie, „kim jest Jezus?”

decyzje soboru chalcedońskiego w wielu kręgach odebrano jako negowanie pełnej boskości Chrystusa. Spowodowało to wybuch konfliktu religijnego, społecznego oraz politycznego, który doprowadził do rozruchów, separatyzmów i wojen domowych,

problem o naturę Chrystusa miał swoje korzenie filozoficzne. Platońska koncepcja określała człowieka jako istotę złożoną z duszy i ciała, arystotelesowska mówiła z kolei, że człowiek jest psychofizyczną jednością, a ciało i dusza są jedynie aspektami tej jedności, nie zaś odrębnymi bytami,

monofizytyzm – herezja, według której Chrystus ma jedną, złączoną naturę bosko-ludzką i nie istnieje w dwóch naturach.

4. Co przedstawia grafika?

Ikona Narodzenia Chrystusa – pojawiła się w VII wieku. Na ikonie posiadamy niejako dwa centra: teologiczne (lewa strona) i antropologiczne (prawa strona). Tym sposobem możemy odkryć na ikonie tajemnicę wiary – wcielenie. Chmura jest symbolem Ojca. Ojciec poprzez Ducha Świętego, którego na ikonie symbolizuje gwiazda posyła Syna, który wciela się w łonie Dziewicy.

Ikona łączy skrajne elementy: świat Boga i świat człowieka, chwałę i krzyż, światło i ciemność, narodzenie i śmierć, dobroć Boga, ale i ukrytą obecność zła. Zachęca nas ona do przyjęcia Boga, który stał się człowiekiem.

Filip Jaworski
Filip Jaworski
Z wykształcenia socjolog, aktualnie student filozofii oraz Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii.

Przeczytaj również

Comments

Social media

Popularne