fbpx

Filip Jaworski

Z wykształcenia socjolog, aktualnie student filozofii oraz Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii.
Advertismentspot_img

Hasło #11 – obcowanie świętych

1.Co to znaczy? Obcowanie świętych (łac. communio sanctorum) – rzeczywistość Kościoła jako święta komunia, wspólnota pomiędzy trzema stanami: wiernymi na ziemi (Kościół pielgrzymujący, w drodze), duszami cierpiącymi (Kościół oczyszczający się) oraz tymi, którzy mają już...

Dlaczego Bóg lubi zapach palonych zwierząt?! Pierwszy artykuł z cyklu „zapachy Biblii” – „woń...

Skandaliczne maniery Boga (?) „Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych, złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu. Gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł do siebie:...

Hasło #10 – asceza

Co to znaczy? Asceza (z gr. askesis – ćwiczenie, trening) – dążenie człowieka do osiągnięcia konkretnego dobra, tudzież określonej sprawności religijno-moralnej, poprzez praktykowanie różnych form ćwiczenia swojej duchowości (wyrzeczeń, przezwyciężenia własnych słabości, umartwiania,...

Hasło #9 – odkupienie

Co to znaczy? Odkupienie (z gr. apolytrosis) – zbawcze dzieło Chrystusa polegające na wybawieniu ludzi z grzechów. Jezus wziął na siebie naszą karę za grzechy, samemu stając się odkupieniem i przebłaganiem. Co mówi nam...

Hasło #8 – niebo

Co to znaczy? Niebo – cel ostateczny i spełnienie najgłębszych dążeń człowieka, stan najwyższego, ostatecznego szczęścia. Nieco ściślej - doskonałe życie z Trójcą Święta, komunia życia i miłości z Nią oraz z Maryją,...

Hasło #7 – chrześcijański heroizm

Kolejne hasło słowniczka teologicznego na święto Apostołów Piotra i Pawła. 1.Co to znaczy? Akt chrześcijańskiego heroizmu – czyn moralnie dobry, uchodzący za nadzwyczajny, w którym pojawia się wyjątkowe męstwo i gotowość poświęcenia własnego życia...

Transsubstancjacja – kolejne hasło słowniczka teologicznego na święto Bożego Ciała

1. Co to znaczy? Transsubstancjacja (łac. transsubstantiatio) – przeistoczenie; rzeczywista przemiana (mocą Ducha Świętego) istoty (substancji) podczas Eucharystii: chleba (hostii) w ciało i wina w krew Jezusa Chrystusa, bez zmiany ich postaci (przypadłości). Pojęcie przyjęte w 1215 roku...

Perychoreza trynitarna – kolejne hasło słowniczka teologicznego na święto Trójcy Świętej

1. Co to znaczy? Perychoreza trynitarna (gr. perichoresis – „wzajemne przenikanie”/„taniec w kole”) – w teologii; termin odnoszący się do relacji Ojca, Syna i Ducha Świętego między sobą. Perychoreza stanowi konieczne, „wzajemne współprzebywanie”...

Filip Jaworski

Z wykształcenia socjolog, aktualnie student filozofii oraz Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii.