fbpx

Perychoreza trynitarna – kolejne hasło słowniczka teologicznego na święto Trójcy Świętej

1. Co to znaczy?

Perychoreza trynitarna (gr. perichoresis – „wzajemne przenikanie”/taniec w kole”) – w teologii; termin odnoszący się do relacji Ojca, Syna i Ducha Świętego między sobą. Perychoreza stanowi konieczne, „wzajemne współprzebywanie” trzech Osób Boskich z racji jedności Bożej natury, wiecznego pochodzenia Syna od Ojca, Ducha od Ojca i przez Syna oraz urzeczywistniania się Osób Boskich przez czysto relacyjne wzajemne odniesienia. Po raz pierwszy, pojęcie to użyte zostało w czasach Grzegorza z Nazjanzu.

2. Co mówi nam Pismo Święte?

Jezus określa siebie jako Syna Bożego w jedności z Ojcem (J 10, 30). Mówi, aby wierzyć Jego dziełom i przyjąć za prawdę, że Ojciec jest w Nim, a On w Ojcu (J 10,38; 14,10; 17,21). Święty Paweł pisze, iż naukę Jezusa objawił Bóg poprzez działanie Ducha Świętego. Duch Święty przenika wszystko, nawet Boga (1 Kor 2,10).

3. Ciekawostki.

  • Tryteizm – jedna z herezji na temat Trójcy Świętej. Jej zwolennicy uczyli, że Ojciec, Syn i Duch Święty są po prostu trzema różnymi Bogami. Ich „jedność” jest tylko pojęciowa.
  • Apropriacja – przypisywanie, odnoszenie lub przyporządkowywanie doskonałości, właściwości czynności czy dzieł wspólnych wszystkim trzem osobom Trójcy Świętej tylko jednej z Nich.
  • XII-wieczny reformator cystersów, św. Bernard z Clairvaux mówił o Duchu Świętym jako o pocałunku Boga, ponieważ Duch Święty nie jest zrodzony, ale pochodzi z miłości Ojca i Syna poprzez akt ich zjednoczonej woli.

4. Co przedstawia grafika?

Ikona Trójca Święta została napisana przez Andrieja Rublowa w Moskwie na początku XV wieku. Postaci siedzące przy stole symbolizują Trójcę Świętą. Postać środkowa jest zwykle utożsamiana z Synem Bożym; znajduje się nad nim dąb – symbol krzyża. Wykonuje on ruch ręki w stronę kielicha – symbolu Eucharystii. Postać po lewej stronie jest opisywana jako Bóg Ojciec, za którego plecami znajduje się dom-Kościół. Duch Święty ma być dla Ziemi tym, czym woda na pustyni; za postacią z prawej strony znajduje się góra/skała. Trzy postaci z ikony zostały wpisane w swoisty okrąg. Skrzydła wszystkich trzech aniołów są ze sobą połączone. To wszystko daje symbol wspólnoty i jedności.

Filip Jaworski
Filip Jaworski
Z wykształcenia socjolog, aktualnie student filozofii oraz Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii.

Przeczytaj również

Comments

Social media

Popularne