fbpx

Hasło #8 – niebo

Co to znaczy?

Niebo – cel ostateczny i spełnienie najgłębszych dążeń człowieka, stan najwyższego, ostatecznego szczęścia. Nieco ściślej – doskonałe życie z Trójcą Święta, komunia życia i miłości z Nią oraz z Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi. W tekstach biblijnych pod tym pojęciem kryje się fizyczna część wszechświata lub miejsce zamieszkania Boga.

Co mówi nam Pismo Święte?

W pierwotnej, hebrajskiej wersji Starego Testamentu występuje liczba mnoga tego pojęcia – „niebiosa”. W przekładach natomiast możemy przeczytać: „Pan w niebie tron swój ustawił, a swoim panowaniem obejmuje wszechświat” [Ps. 103,19]. Niebo jest częścią stworzonego przez Boga kosmosu. U starożytnych Hebrajczyków niebo to sklepienie, a jego kolor niebieski to wody Otchłani, oddzielające go od Ziemi [Rdz 1,7]. Izajasz pisze z kolei o pokoju i szczęściu jakie spotka tych, którzy trafią do nieba. „Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej górze” [Iz 65,25].  „Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie.” [Iz 35,5-6].

W Nowym Testamencie niebo to obraz i „miejsce” ostatecznego zbawienia, wyczekiwanej nadziei egzystencji u Boga [Ap 21,1]. Tajemnica nieba przekracza możliwości wyobrażenia: ,,Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłuja’’ [1 Kor 2, 9]. Pan Jezus wstąpił do nieba [Dz 1, 10], a według Listu do Hebrajczyków, Chrystus to wielki arcykapłan, który „przeszedł przez niebiosa” i dzięki temu mamy trwać „mocno w wyznawaniu wiary” [Hbr, 4, 14]. Ludzie pragną się tam [w niebie] znaleźć [Flp 3,20].

Ciekawostki.

  • Kalwiniści uważają, że dusze mające się dostać do nieba zostały wcześniej wyznaczone, pozostałe tego nie osiągną;
  • W mitach ludów starożytnego Bliskiego Wschodu niebo pełniło rolę bóstwa. Bogów wzywano na świadków przy zawieraniu przymierzy, a jednymi z boskich świadków były niebo i ziemią;
  • Według Biblii Bóg zabrał do nieba dwie osoby – Henocha i Eliasza. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny stanowi dogmat wiary z uroczystego nauczania Tradycji Kościoła;
  • Świadkowie Jehowy negują przeniesienie do życia w niebie razem z fizycznym ciałem, które – według nich – wymaga materialnego środowiska ziemskiego, żeby się utrzymać przy życiu.

Co przedstawia grafika?

Obraz z 1577 roku, autorstwa hiszpańskiego malarza, znanego jako El Greco. Obraz podzielony jest na dwie strefy: ziemską i nadprzyrodzoną, oddzielone od siebie płaskim obłokiem. Apostołowie nie wznoszą ku górze wzroku by obserwować cud (poza jednym uczniem), lecz skupieni są na pustym grobie i rozmowie pomiędzy sobą. Madonna ma typowe rysy włoskie i drobne kobiece dłonie skierowane ku niebu. El Greco chcąc wywołać głębię, namalował skośnie ustawiony sarkofag.

Filip Jaworski
Filip Jaworski
Z wykształcenia socjolog, aktualnie student filozofii oraz Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii.

Przeczytaj również

Comments

Social media

Popularne