fbpx

Hasło #10 – asceza

Co to znaczy?

Asceza (z gr. askesis – ćwiczenie, trening) – dążenie człowieka do osiągnięcia konkretnego dobra, tudzież określonej sprawności religijno-moralnej, poprzez praktykowanie różnych form ćwiczenia swojej duchowości (wyrzeczeń, przezwyciężenia własnych słabości, umartwiania, dyscypliny wewnętrznej, ograniczeń dóbr „ziemskich”).

Co mówi nam Pismo Święte?

Jezus Chrystus zalecał życie proste, wolne od skupiania się na rzeczach materialnych [Mt 6, 19-33]. „Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, panowanie nad sobą. Przeciwko takim rzeczom nie występuje żadne prawo.” [Ga 5, 22-23]. Albo: „dlatego uśmierćcie skłonności swojego ciała, jeśli chodzi o niemoralne kontakty seksualne, nieczystość, niepohamowane żądze seksualne, złe pragnienia oraz chciwość, która jest bałwochwalstwem.” [Kol 3, 5]. Codzienną ascezą chrześcijanina powinno być bezwarunkowe pójście za Chrystusem, dźwiganie własnego krzyża – swojego życia, wraz ze wszystkimi trudnościami [Mt 16, 24].

Ciekawostki

  • Wiele można wymienić osobliwych metod ascezy. Na przykład św. Szymon Słupnik Starszy – jak mówią opisy hagiograficzne – krępował ciało sznurem z łyka palmowego, gęsto przetykanym cierniami”, „kazał zamknąć się w kamiennej cysternie na wodę”, „mieszkał w tak ciasnej pieczarze, że nie mógł w niej rozprostować nóg”, „przykuł się do głazu kilkumetrowym łańcuchem”. Przez 40 lat mieszkał na kilkunastometrowym słupie, z którego głosił kazania, rozmawiał z wiernymi, modlił się. Św. Grzegorz z Nazjanzu–żywił się stęchłym chlebem, spał na gołej ziemi. Święty Antoni Wielki – mieszkał w grobie, raz dziennie skromnie jadał po zachodzie słońca,
  • Jednym ze wzorów świętości dawnej Rosji był jurodiwyj (święty, szaleniec Chrystusowy). Zamiast uciekać na pustynię lub do klasztornej celi, spał na śmietniku lub psim posłaniu, pojawiał się nago nawet w świątyniach, z łańcuchem na szyi, wymiotując, tocząc pianę z ust, często milczał lub przeciwnie –krzyczał, bluźnił. Poprzez te działania jurodiwyj chciał demaskować pozorną ludzką mądrość, „zrywać maski”,
  • Asceci często okrywali się do spania włosiennicą (szorstką tkaniną z sierści kozy lub wielbłąda, na której łatwo zagnieżdżały się wszy), aby oddalić pokusy cielesne lub pamiętać o męczeńskiej śmierci Chrystusa.

Co przedstawia grafika?

Obraz „Objawienie się Madonny z Dzieciątkiem św. Stanisławowi Kostce” autorstwa Carla Maratty (XVII w.) znajduje się w bocznej kaplicy kościoła św. Andrzeja w Rzymie na wzgórzu Kwirynał. W przylegającym do kościoła klasztorze – dawnym domu nowicjatu – jest także cela św. Stanisława Kostki.

Filip Jaworski
Filip Jaworski
Z wykształcenia socjolog, aktualnie student filozofii oraz Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii.

Przeczytaj również

Comments

Social media

Popularne