fbpx

„Kiedy słowo stało się obrazem…”

Obraz malowany wg wizji św. Faustyny, został wykonany zgodnie ze wskazówkami z Dzienniczka Świętej: “Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: «Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie przez obraz ten udzielę wielu łask, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego.»” (Dzienniczek, 47)

Pierwszy wizerunek Jezusa Miłosiernego w wykonaniu Kazimirowskiego rozczarował św. Faustynę. Żaląc się Jezusowi na kartach Dzienniczka zapisała: „Kto Cię wymaluje tak pięknym, jakim jesteś?  Wówczas usłyszała, również potem zanotowane, słowa: <<Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej >>” (Dzienniczek, 313).

I tak, na bazie tych słów, rozpoczęły się nieustanne poszukiwania tego właściwego wizerunku. Każde kolejne powstałe dzieło przekazywało kult Miłosierdzia Bożego. Zgodnie z obietnicą Pana Jezusa łaska zostanie udzielona każdemu człowiekowi, który z ufnością zwraca się do Boga za pośrednictwem tego wizerunku. Świadectw takiego Bożego działania zapewne nie pomieściłyby księgi.

Alicja Klimek -artystka malarka, absolwentka ASP w Krakowie (www.alicjaklimek.com)

Od autorki:

Historie połączeń, które spotykały mnie na drodze do powstania tego obrazu znają nieliczni. Unikając już słów wobec obrazu przytoczę jedynie fragment, który przyszedł do mnie na samym początku jego realizacji:

“Wszelka nędza tonie w Moim miłosierdziu, a wszelka łaska tryska z tego źródła – zbawcza i uświęcająca. Pragnę, aby serce twoje było siedliskiem miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby to miłosierdzie rozlało się na świat cały przez serce Twoje”

(Słowa Pana Jezusa do św. Faustyny, Dz. 1777).

Filip Jaworski
Filip Jaworski
Z wykształcenia socjolog, aktualnie student filozofii oraz Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii.

Przeczytaj również

Comments

Social media

Popularne