fbpx

Czy doświadczyliście kiedyś epifanii? – słowniczek

Cykl „Słowniczek teologiczny”. Dzisiaj #2 hasło – #epifania

1. Co to znaczy?

Epifania (z języka greckiego „epifaneia”) – objawienie, nagłe ukazanie się bóstwa człowiekowi; obecność Boga w historii ludzkości. W chrześcijaństwie epifania to inna nazwa święta Objawienia Pańskiego (potocznie święta Trzech Króli). Z kolei pojedynczy akt ukazania się Boga to „teofania”.

Kościół ustanowił uroczystość Objawienia Pańskiego pod koniec IV wieku.

2. Co mówi nam Pismo Święte?

Święty Paweł napisał, że Jezus podczas ponownego przyjścia „będzie sądzić żyjących i martwych według pokazania się [epifaneia] Jego” (2 Tm 4,1). Czytamy także o łasce, która „objawiona jest przez okazanie się [epifaneia] zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa” (2 Tm 1,10)Epifania to objawienie dla oczu umysłu: „Ukazała się [epifaino] bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy (…) pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się [epifaneia] chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa” (Tt 2,11-13).Jednak święto Objawienia Pańskiego odwołuje się do fragmentu z Ewangelii Mateusza, który opowiada o przybyciu mędrców, „gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda” (Mt 2,1-12).

3. Ciekawostki

  • w rzymskim kulcie władcy, otaczanego boską czcią i obdarzanego przydomkiem Epiphanes, epifanią była oficjalna wizyta króla w mieście lub zasiadanie przez niego na tronie,
  • świętem epifanii określa się także chrzest Chrystusa w Jordanie oraz cud przemienienia wody w wino w Kanie Galilejskiej,
  • we wczesnym chrześcijaństwie dzień Objawienia Pańskiego obchodzony był na Wschodzie jako święto Bożego Narodzenia.

4. Co przedstawia grafika?

Obraz „Pokłon Trzech Króli” namalowany w 1423 roku przez włoskiego malarza Gentile da Fabriano. Znajduje się w paryskim muzeum Luwr.Królowie przedstawieni na obrazie noszą bogate stroje i symbolizują trzy etapy ludzkiego życia: najstarszy władca jest w pozycji klęcznej i całuje stopy Dzieciątka, król w średnim wieku jest zgięty w pokłonie, najmłodszy stoi wyprostowany trzymając swój dar w ręku.

Filip Jaworski
Filip Jaworski
Z wykształcenia socjolog, aktualnie student filozofii oraz Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii.

Przeczytaj również

Comments

Social media

Popularne